HomeOver onsDienstenContact

BPO | BedrijfsProcesOptimalisatie

Wat is BPO?
Met bedrijfsProcesOptimalisatie (BPO) bieden wij een combinatie van consultancy en software om bedrijven te laten exelleren. BPO ondersteunt het gehele strategische beleidsvormingsproces en laat zien welke mogelijkheden (kansen) en beperkingen (bedreigingen) er zijn. Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen geeft de mogelijkheid om een maximaal bedrijfsresultaat te realiseren.

Met BPO heeft u alle middelen voor handen om een aantal belangrijke strategische analyses te kunnen realiseren, zoals:

 • Trendanalyses,
 • Forecasting,
 • Prestatie indicatoren,
 • Logistieke procesoptimalisatie,
 • Budget exercities,
 • 'What if?'-scenario's.

Waarom?
Met de inzet van BPO ontwikkelt u focus en visie op de bedrijfsstrategie onder invloed van alle marktontwikkelingen. De BPO benadering geeft u, rekeninghoudend met deze marktontwikkelingen, de mogelijkheid om de invloed op uw bedrijfsprocessen te meten en interactief bij te sturen.

De meest kritieke marktontwikkelingen:

 1. Door de toenemende globalisering ontstaan nieuwe afzetgebieden, ontstaat grotere concurrentie en neemt het aantal fusies en samenwerkingsverbanden toe. Hierdoor ontstaan er zowel kansen als bedreigingen. Dit vereist beter en sneller inzicht in de (eigen) marktsituatie.
 2. De technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Hierdoor hebben organisaties steeds meer moeite de ontwikkelingen bij te houden en optimaal te renderen op gedane investeringen.
 3. Als gevolg hiervan wordt vervolgens ondoordacht gereageerd en dusdanig te veel informatie geproduceerd, waardoor managers vaak door de bomen het bos niet meer zien.
 4. Onder invloed van de economische ontwikkelingen stijgt het belang van flexibiliteit. In krappere tijden moet snel en adequaat worden gereageerd op kansen en bedreigingen.

Het herkennen van de noodzakelijkheid van BPO is duidelijk, de juiste vragen stellen is de oplossing, maar hoe?

Simbiont | Hoe anders?!
Redline heeft een Simbiont Getting Started voor bedrijven die meer grip willen hebben op hun bedrijfsprocessen. Hiermee heeft u binnen 2 weken de mogelijkheid in huis om een aantal kritieke bedrijfsprocessen te monitoren en te verbeteren.

Simbiont Getting Started bestaat uit;

 • Specialistische Business Consultancy binnen uw markt,
 • Een compleet Business Intelligence platform,
 • Eén management dashboard of 5 maatwerk rapportages,
 • Implementatie van de nodige data-extracties (Simbiont ETL),
 • Controle en verrijking van uw brongegevens (setup Datawarehouse).

Simbiont bevat al deze mogelijkheden binnen één omgeving! En deze omgeving wordt, tegen een geringe vergoeding, helemaal ter beschikking gesteld. Zo kunt u samen met ons al binnen 2 weken de eerste resultaten realiseren.

Interesse in de Simbiont? Neem contact met ons op of bezoek ons op de beurzen.